Ekstraksjon er i språkvitenskapen det samme som sosial opprinnelse, herkomst eller byrd.