Pejorativ er i språkvitenskapen et ord eller et prefiks med nedsettende betydning. Prefikset van-, i ord som vanstyre og vanære, er et eksempel på et pejorativ. Skjellsord er også pejorativer.