Analogister var de greske og latinske filosofene og grammatikerne som betraktet regelmessigheten, analogien, som det høyeste prinsipp i språkdannelsen. De stod dermed i motsetning til anomalistene.