Kirografi er det samme som grafologi, altså læren om håndskrifter.