Anomalister er de greske og latinske filosofene og grammatikerne som betraktet uregelmessighetene, anomaliene, som en del av grammatikken. Det stod i motsetning til analogistene.