Psykoanalyse og psykoanalytisk teori

Psykoanalyse er en behandlingsmetode, teoretisk lærebygning og en internasjonalt organisert bevegelse grunnlagt av Sigmund Freud.. Hele artikkelen