Hos Sigmund Freud betegner eros livsdriften (libido), som står i motsetning til dødsdriften. Filosofen Herbert Marcuse har utarbeidet Freuds eros-begrep i kulturfilosofisk retning.