Psykoseksuell, psykoanalytisk begrep som betegner de opplevelsesmessige og atferdsmessige sider ved kjønnslivet.