Automatisme, reaksjon uten viljens og bevissthetens medvirkning gjennom brudd mellom handlingslivet og det bevisste jeg. Såkalt ambulatorisk automatisme, plutselig omstreifing i omtåket tilstand, sees ved epilepsi og atypisk alkoholrus (voldshandlinger) samt ved dissosiativ lidelse. Automatisk handlesett sees også ved hypnose og suggesjon (befalings- og etterligningsautomati) samt ved schizofreni.