Reaksjonsdannelse er en forsvarsmekanisme eller mestringsstrategi som består i at man demonstrativt viser motsatte følelser og holdninger i forhold til det man egentlig føler. Når tilsynelatende humane standpunkter blir uttrykt svært aggressivt, kan det tolkes som reaksjonsdannelse. Eksempler kan være dyrevernforkjempere som argumenterer for korporlig avstraffelse av dyremishandlere, abortmotstandere som bruker groteske billedliggjøringer, overdreven omsorg for personer man ikke kan fordra, eller seksuelt frustrerte som blir «moralens voktere».