Analytisk psykologi, dybdepsykologisk retning utformet av Carl Gustav Jung mellom 1913 og 1916, etter at han brøt med Sigmund Freud. Retningen var ment som et alternativ til psykoanalysen.