Ernest Jones, britisk psykoanalytiker. Jones kom tidlig med i kretsen om Sigmund Freud, og gjorde en pionerinnsats når det gjaldt å spre kjennskap til psykoanalysen i den engelsktalende verden. Mest kjent er han for den monumentale og grunnleggende biografi The Life and Work of Sigmund Freud (3 bind, utgitt mellom 1953–57).