Feilreaksjon, ufrivillige feil eller glipp av typen forsnakkelser, feillesning, feilskriving og tilsynelatende umotiverte forglemmelser. I sitt berømte verk Zur Psychopathologie des Alltagslebens (1904) diskuterte Sigmund Freud inngående feilreaksjoner og viste at de kan ha en psykologisk mening som uttrykk for ubevisste motiver. I dagligtalen kalles slike forsnakkelser gjerne en freudian slip eller en freudiansk glipp.