Suppresjon, undertrykking, for eksempel av funksjon, aktivitet, utskillelse eller psykiske impulser er en av flere forsvarsmekanismer.