Intellektualisering, i psykiatri og klinisk psykologi en forsvarsmekanisme der man ved overdreven bruk av teori og tilsynelatende fornuftige (bort)forklaringer av bakgrunnen for egen atferd og væremåte unngår kontakt med og erkjennelse av egne følelser og konflikter.