Orgon, ifølge psykologen Wilhelm Reich en egen kosmisk energiform. Teorien har fått svært liten støtte fra fagfolk.