Hos mange bakterier, encellede alger og sopp består veksten i at den enkelte celle deler seg i to datterceller, som hver vokser ut til et nytt individ. Hos de høyerestående plantene er veksten lokalisert til bestemte områder i planten. I alle stengelspisser, grenspisser og rotspisser finnes et meristem (eller delingsvev): apikalmeristem. I dette foregår stadig todeling av celler med påfølgende vekst av nye celler inntil de når den samme størrelsen som morcellen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Vekst og vekstanlegg

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt