Vekst og vekstanlegg

Hos mange bakterier, encellede alger og sopp består veksten i at den enkelte celle deler seg i to datterceller, som hver vokser ut til et nytt individ. Hos de høyerestående plantene er veksten lokalisert til bestemte områder i planten. I alle stengelspisser, grenspisser og rotspisser finnes et meristem (eller delingsvev): apikalmeristem. I dette foregår stadig todeling av celler med påfølgende vekst av nye celler inntil de når den samme størrelsen som morcellen. Hele artikkelen