Initialceller, hos høyere planter en liten gruppe ensformete celler i spissen av vekstpunktet. Celler som dannes i rotspissen og stengelspissen har sin opprinnelse i initialcellene.