Sideorganer som anlegges i plantens indre vev. Siderøtter er et eksempel på endogene dannelser, disse må bryte gjennom de utenforliggende vev (for røttenes vedkommende primærbark og epidermis) før de vokser og blir funksjonelle. Jfr. eksogen.