Betegnelse for at en celle, et organ eller hel plante viser ulike egenskaper i to ender av lengdeaksen. Disse egenskapene kan være både morfologiske og fysiologiske. Allerede den befruktede eggcellen, zygoten, viser polaritet, idet den ene enden ved celledelinger utvikler seg til rotspiss og den andre enden til skuddspiss i embryo. Dette er den første tydelige differensieringen under en plantes utvikling. Så snart en slik polaritet er oppstått, vil den vedvare under plantens videre utvikling. Skjærer man et stykke av en ung kvist av f.eks. pil eller selje og lar den henge loddrett i et fuktig rom, vil det dannes sidegrener fra den øvre delen og siderøtter fra den nedre delen. Hvis kvisten snus opp ned vil det komme røtter øverst og grener nederst.