Felloderm, et tynt lag av levende, ofte klorofyllholdige celler som dannes av korkkambiet (fellogen) på innsiden av dette.