Dorsiventral, om planteorgan som har to utpreget forskjellige sider, slik at det bare kan legges ett symmetriplan gjennom organet. Dorsiventralitet kan ytre seg både i organets ytre form og indre bygning, i visse tilfeller også i fysiologiske trekk. De fleste løvblad er dorsiventrale med forskjellig utvikling av over- og underside. Mange blomster er dorsiventrale (ensymmetriske eller zygomorfe), f.eks. i leppeblomst- og orkidéfamilien. Hos lavere planter finnes dorsiventralitet bl.a. hos forkimen hos bregnene. Dorsiventralitet er oftest genetisk betinget, men i noen tilfeller kan den fremkomme ved ytre påvirkning, f.eks. ved ulik belysning av to sider av et organ.