Fellogen, korkkambium, et delingsvev ytterst i barken som danner kork.