Bånddannelse, utvikling som fører til at planteorganer som normalt er sylindriske, blir mer eller mindre flattrykte. Forekommer både hos røtter, stengler, stammer og blomsterstander. Bånddannelse skyldes påvirkning på vekstpunktet (meristemet) slik at mønsteret for celledelingene endres. Blant kjente årsaker til dette kan nevnes insektangrep, trykk, lav temperatur, skader som fører til sår, infeksjon av bakterier, sopp eller virus, ugressmidler m.m. Hos den sykdomsfremkallende (patogene) bakterien Corynebacterium fascians dannes plantehormonet cytokinin som påvirker meristemet til å produsere en båndformet stengel. I enkelte tilfeller kan bånddannelse være arvelig, f.eks. hos hanekam, Celosia cristata, som nettopp av den grunn er populær som prydplante. Også ved sammenvoksning av to vekstpunkter kan det oppstå en båndformet stengel. Dette regnes imidlertid ikke som ekte bånddannelse.