Vekstpunkt, hos plantene et område hvor delingsaktiviteten er særlig sterk, se apikalmeristem. Hos karsporeplantene kan man skille ut én toppcelle i spissen av vekstpunktet, hos frøplantene flere like celler, såkalte initialceller.