Såring, fremkommer f.eks. når man skjærer over et planteorgan. Det sårede organ vil da snart vise en sterkere ånding enn normalt. Levende celler i umiddelbar nærhet av sårflaten vil ved rikelig celledeling danne en udifferensiert cellemasse, sårkallus. Hos treaktige planter dannes dette fra kambiet. Etter en tid begynner en differensiering i cellemassen, slik at det f.eks. kan dannes anlegg for rot og stengel, dannelse av ledningsvev eller et beskyttende korklag (regenerasjon). Plantehormonene auxin og cytokinin spiller en rolle ved de prosesser som følger en såring.