Den tidligste delen av en plantes livssyklus, der den ikke har evnen til å sette blomster. Ofte vil da plantens morfologi være forskjellig fra det senere, modne stadium. Ofte kan bladformen være en annen, f.eks. hos bergflette, der ungdomsfasen har lappede blad mens eldre planter får skudd med mer avrundede blad og blomster. Ungdomsfasens varighet viser stor variasjon. Hos urter kan den vare noen få døgn opp til flere måneder. Bergflette får blomster først etter 8–10 år, mens større trær, f.eks. eik og bøk har en ungdomsfase på opp til 30–40 år. Et annet trekk hos eik og bøk er at på grener dannet i ungdomsfasen sitter bladene vanligvis på utover vinteren. Se også ungdomsfase – zoologi