Hypotrofi, betegnelse for at et planteorgan utvikles kraftigere på undersiden enn på oversiden. Dette er vanlig hos sidegrener og krokete stammer av bartrær. Margen ligger her eksentrisk. På undersiden dannes mørkebrun, hard ved med brede årringer (tennar), mens veden på oversiden er lys med smalere årringer (strekkved). Hos løvtrær er forholdet det motsatte med størst vekst på oversiden av margen (epitrofi, epitoni). Det er vist at årsaken til den eksentriske vekst er tyngdekraften, som sannsynligvis påvirker fordelingen av plantehormonet auxin.