Sevjelag, det relativt bløte laget som ligger mellom ved og bark i stammer og grener. Det er mest markert om våren og består av kambiet og nydannet vedvev på innsiden og silvev på utsiden. Her er alle cellene levende og tynnvegget, slik at barken lett kan skilles fra veden, f.eks. når man lager seljefløyte.