Auxanometer, vekstmåler, apparat til måling av strekningsvekst hos planteskudd. En tynn tråd festes til skuddets topp, og vekstbevegelsen overføres ved et system av ulikearmede vektstenger (som er belastet slik at det bare blir et ubetydelig drag i skuddet) til en viser eller til et apparat som tegner en kurve. Enkelte apparater kan måle meget langsom vekst. De er enten basert på elektronisk måling (ved transducer-teknikk) eller bruk av laserstråler. Vekst på mindre enn 1 μm (1/1000 mm) kan måles.