Termoperiodisme, effekten av ulik dag- og nattetemperatur på planter. Hos mange planter fremmes vekst og utvikling når de vokser ved en høyere dagtemperatur enn nattetemperatur. Eksempler på dette er knolldannelse hos potet og blomstring og fruktsetting hos tomat, men mange kulturplanter, som kornarter, sukkerbete og bønner vokser like godt ved konstant temperatur som ved ulik dag- og nattetemperatur. Imidlertid vil de optimale temperaturkrav som regel være forskjellige for rot og stengel hos samme plante. Stueplanten Saintpaulia ionantha har i motsetning til de fleste planter krav om lavere temperatur om dagen enn om natten for sin optimale utvikling.