Auxotrofi, det at en fotosyntetiserende organisme, f.eks. en alge, trenger tilskudd av organiske forbindelser i tillegg til dem de selv produserer.