Epitrofi, kraftigere utvikling av et planteorgan på oversiden enn på undersiden. Det motsatte er hypotrofi.