Prokambium, de delene av plantens apikalmeristemer (vekstpunkter) som gir opphav til det primære ledningsvevet. Det danner enten en sammenhengende sylinder eller det kan være oppdelt i strenger, som hver danner en ledningsstreng. Cellene i prokambiet er karakterisert ved at de er tynnvegget, smale og forholdsvis lange. Hos planter med sekundær tykkelsesvekst vil prokambiet etter en tid danne kambium.