Cellens organeller og mikrostruktur

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Celledeling
  2. Cellen og organeller
  3. Vekst og vekstanlegg

Inneholder 1 artikler: