Apikalmeristem, hos planter det delingsvevet (meristem) som finnes i spissen av alle røtter, stengler og grener av disse organene. Her skjer all nydannelse av de celler som er en forutsetning for streknings- eller lengdeveksten (apikal vekst) hos vedkommende organ. Apikalmeristemet er oftest mindre enn 1 mm langt og består av små, protoplasmafylte celler med tynn cellevegg. I roten er meristemet dekket og beskyttet av en rothette, i stengelen av de yngste bladanleggene. Lengdeveksten av rot og stengel skjer umiddelbart bak meristemet, i grunnmeristemet, prokambium og protoderm. Apikalmeristemet gir primære cellevev og primær vekst, mens laterale meristem (kambier) gir sekundære vev og tykkelsesvekst. Se også interkalær vekst.