Kinas eldre historie

Det er ikke mulig å fastsette en geografisk grense for Kina som er gyldig for alle epoker i landets historie. Ser man på den historiske utviklingen fra 2000 fvt. frem til i dag, kan man se at landets grenser har endret seg mye opp gjennom tidene. Noen dynastier har hersket over store deler av det østasiatiske kontinent, mens andre kun har hersket over deler av det området vi i dag kjenner som Kina.Historisk sett kan likevel den nordkinesiske sletten betraktes som den kinesiske kulturens vugge. Siden har den  hovedsakelig spredt seg vestover og sørover, særlig langs de to største elvene, Den gule flod og Yangtze-elven. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ivo Spira

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 43 artikler:

W

  1. Wei