Huangdi, bokst. 'Den gule keiser', etter kinesisk tradisjon den siste av de tre urtidskeisere. Det hevdes at skrift og silkeavl stammer fra hans regjeringstid, som skal ha innledet en gullalder. Beretningene om Huangdi regnes for å være uhistoriske.