Bokserne, hemmelig selskap i Kina, spilte en fremtredende rolle under bokseropprøret 1900. Boksere er en nedsettende gjengivelse av det kinesiske navnet yìhéquán 義和拳, som ordrett betyr 'Rettferdighetens og harmoniens bokse(gruppe)'. Selskapet praktiserte en egen form for boksing (quán 拳) som var beslektet med de gamle kinesiske kampkunstene wǔshù 武術, som siktet på å forberede sinn og kropp for kamp.