Li Hongzhang, kinesisk politiker. Deltok i kampene mot taiping-opprørerne med en hær utdannet av europeiske offiserer. Erobret Suzhou og var med på å innta Nanjing. Hadde mange av de høyeste stillinger i riket. Før de fleste forstod han nødvendigheten av å tilegne seg vestmaktenes teknikk, og la grunnen til en moderne hær, marine og handelsflåte. I 1894 degradert på grunn av Japans seier, men 1895 anvendt som fredsforhandler i Shimonoseki. Generalguvernør i Guangzhou 1900 under bokseropprøret, som han var imot; etterpå satt til å forhandle med stormaktene i Tianjin. Han forsøkte forgjeves å splitte dem ved å by Russland særavtale om Mandsjuria og måtte 1901 undertegne en ydmykende fred.