Cathay, i senmiddelalderen det navn Kina, særlig Nord-Kina, var kjent under i Europa. I oldtiden ble kineserne kalt seres. Navnet Cathay ble visstnok første gang brukt (i formene Cat(h)aya og Kitaia) av fransiskanermunker som i midten av 1200-tallet hadde besøkt storkhanen i Karakorum, og ble brukt av Marco Polo som betegnelse på Nord-Kina, mens Sør-Kina ble kalt Manji eller Mangi. Columbus, som drog ut for å finne Cathay, trodde han hadde funnet Manji. Cathay har samme opphav som det russiske navnet på Kina, Kitaj. Det har opprinnelig vært betegnelsen på et tungusisk folk (moderne kinesisk Qidan) som hadde dannet et rike i Mandsjuria i begynnelsen av 900-tallet; fra 947 til 1125 rådde det over store deler av Nord-Kina, kalt keiserriket Liao med hovedstad i det nåværende Beijing. Se også Kina (historie).