Fu Xi, den første av Kinas mytiske keisere, levde ca. 2800 f.Kr.; gift med sin søster Nü Gua; grunnlegger av kinesisk kultur og sivilisasjon. Lærte folk husdyrhold, matlaging, garnfiske og jakt med jernvåpen, laget de åtte trigrammer (ba gua, se Yijing) og de første kinesiske skrifttegn.