Cai Lun, kinesisk hoffembetsmann, uteksperimenterte år 105 en metode for fremstilling av papir av bast- og tekstilfibrer. Se papir.