Qianlong, 乾隆, kinesisk keiser, eg. betegnelse på hans regjeringsperiode, 1736–96 (Wade-Giles-transkripsjon: Ch'ien-lung). I likhet med sin bestefar, Kangxi -keiseren, var han en fremragende monark. Foretok omfattende reiser, hadde ambisjoner som litterat, maler og kalligraf og beskyttet kunst og diktning, men var en despot, foretok en grundig litterær inkvisisjon og behandlet uavhengige menn med stor grusomhet. Under Qianlong-keiseren nådde Kina sin største utstrekning, og Mandsju-dynastiet stod på sitt høydepunkt.