Shun, den siste av fem mytiske herskere i Kinas oldtid, etter tradisjonen født i 22. årh. f.Kr. Sammen med Yao, som han tok over makten etter, fremstår han som oldtidens store forbilde for god styring av landet. Som Yao lot han være å overdra makten til sin sønn, men overlot den isteden til Yu, som stiftet Xia-dynastiet.