Bunad

Bunad, fest- og høytidsdrakt som har bakgrunn i en folkedrakt. Bunaden kan være siste ledd i en folkedrakts utvikling, eller den kan være rekonstruert på grunnlag av historisk folkedraktmateriale. Både type, materiale, pynt, utbredelsesområde og bruk har sin forutsetning i folkedrakten, men dagens bunader lages av mer ensartede materialer, pyntes mer ensartet og er mer avgrenset i bruk enn de tradisjonelle folkedraktene.Denne utviklingen har sin bakgrunn i den nasjonale bevegelse som vokste frem på 1800-tallet, og må også sees i sammenheng med urbaniseringsprosessen og endringene i livet på bygdene. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bunad

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 40 artikler:

M

  1. malje