Bunad, kofter og folkedrakt

Bunad er fest- og høytidsdrakter som har bakgrunn i en folkedrakt, men med ulik grad av historisk og lokal tilhørighet. Skillet mellom bunader og andre drakter er ikke alltid åpenbart. Enkelte bunader, som for eksempel Hardangerbunad og Hallingbunad, er siste ledd i en folkedraktutvikling. Mens de var del av en levende folkedrakt-tradisjon fantes plagg og kombinasjoner for både arbeidstøy, søndagklær og festantrekk. Hele artikkelen