Bunad, kofter og folkedrakt

Bunad er fest- og høytidsdrakter som har bakgrunn i en folkedrakt, men med ulik grad av historisk og lokal tilhørighet. Enkelte bunader, som for eksempel Hardangerbunad og Hallingstakk, er siste ledd i en folkedrakts utvikling. Disse bunadene har gått direkte fra å være hverdagsantrekk via søndagsantrekk til høytidsantrekk. Andre bunader, som beltestakken fra Telemark, har vært ute av daglig bruk, men har blitt tatt opp igjen og brukes i dag som bunad. Hele artikkelen

Sist oppdatert

Se all aktivitet