Bunader fra Akershus

Akershus har, i likhet med Oslo, ikke hatt like særpregede folkedrakter slik vi kjenner fra andre kanter av landet. I hovedstaden og området rundt har det ikke vært noen folkedraktskikk, slik vi forstår dette begrepet i dag. Innbyggerne har fulgt moten i større eller mindre grad, og sosial stilling har historisk sett kommet godt fram i klesskikken. Hele artikkelen