Bunader fra Vestfold

Vestfold deles vanligvis ikke inn i flere draktområder og det har heller ikke vært gjort særlig omfattende feltarbeid her. Ut fra beliggenheten er det naturlig å anta at draktskikken har vært nokså motepreget, med stadig nye impulser fra hovedstaden og omverdenen. Vestfold grenser imidlertid mot flere av de mest tradisjonsrike draktdistriktene i landet, og det er tenkelig at dette kan ha påvirket i noen grad. Hele artikkelen