Bunader fra Østfold

Østfold har alltid fått nye moteimpulser raskt presentert, sammenliknet med mye av landet ellers. Dette har selvfølgelig også satt sitt preg på den gamle draktskikken. Likevel skal en være oppmerksom på regionale særtrekk i slike områder. I Østfold ser vi det kanskje tydeligst på mannsjakkene, som ble kalt kjol. Det er bevart noen slike fra tidlig 1800-tall i fylket, og de har preg av både renessanse, rokokko og empire. Hele artikkelen