Bunader fra Oslo

I hovedstaden har det ikke vært noen folkedraktskikk, slik vi forstår dette begrepet i dag. Innbyggerne i Oslo har fulgt moten i større eller mindre grad, og sosial stilling har historisk sett kommet godt fram i klesskikken. I Oslo var lenge Oslodrakten fra Steen og Strøm den eneste bunaden, i tillegg til den mindre kjente Sørkedalsdrakten. I de siste tiåra har det imidlertid kommet flere tilskudd; Eva Lies jubileumsdrakter tar utgangspunkt i stoffer fra Hjula Veveri. Hele artikkelen